Bio-Blok®

Smartare vattenhantering, helt enkelt!

Bioblok förstärkt

Ett effektivt sätt att skapa dagvattensystem, infiltrationslösningar och dränering är att använda Bioblok. De fungerar både till mindre system och till riktigt stora system. 

Bio Blok ett smidigt sätt att lokalt ta hand om dagvattnet och återföra det in i kretsloppet.

Med Bioblok kan man skapa effektiva fördröjningsmagasin för att utjämna vid stora vattenflöden.

Bio blok  är en smartare lösning med renande effekt.

Läs mer:

Dagvattensystem

Biologisk avloppsrening med BIO-BLOK

Bioblok är ett strukturerat filtermedia, som har visat sig vara mycket effektiva vid biologisk behandling av
hushållsavlopp, industriellt avloppsvatten och processvatten inom akvakulturområdet.

Bioblocken är gjorda av det miljövänliga materialet polyeten och består av nätrör som är svetsade ihop
för att bilda ett fyrkantigt block. Den unika ytstrukturen hos de många
nätrören ger en stor yta för biologisk tillväxt på filtermediet. Ytan fungerar som ett substrat för specialiserade bakteriestammar, som i sin tur kan behandla och bryta ner ett brett sortiment av avloppsvattenkvaliteter.

Varför bioblok (engelska)

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen