Vindnät till stall

Vindnät för stall, ridhus eller lösdrift

Våra vindnät används där djur behöver skydd för vind och väder. Vindnät ger en bra ventilation och har bra ljusgenomsläpp. När man använder vindnät får man en bra luftcirkulation. Näten används flitigt inom lantbruket i stallar, ridhus och vid lösdrift bla.

Förutom att vi säljer näten i löpmeter, tillverkar vi också kundanpassade lösningar som ridåer, draperier i våra vindnät

Kontakta oss för mer information om olika lösningar och om du har frågor:

0479-10025 fråga efter Plastavdelningen.

eller info@brimer.com

Vindnät för stall löpmeter

Totalsumma:
    Till kassan